Dagens Muslim 19Ledarartiklar

När fastan bli för svår

O, ni som kommit till tro, fastan har föreskrivits för er, på samma sätt som det föreskrevs för [folken], innan er, för att ni [genom detta] må förvärva gudfruktighet. (Koranen 2:183).
Avsikten med skapelsen är att människans själsliga potential och dolda skatter skall blomstra. Det är därför nödvändigt för den medvetne att vid varje stund försöka fokusera på sin andliga perfektion. Motsatsen till perfektionens väg innebär att låta sig styras av ens kroppsliga drifter, därav ser vi att Gud förskriver en del lagar och riktlinjer för att hjälpa människans förnuft. Med denna grundidé tolkar vi föreskriften att under en hel månad vara förpliktade att fasta under dygnets ljusa timmar.
Meningen är inte att vi endast skall avstå från mat och dryck och samlag under dagen, utan även tygla våra övriga sinnen. Människan skall under denna månad försöka vara perfekt och efterlikna änglarna och egentligen vara såsom det är meningen att alltid vara.
När dagen är för lång eller landet är för varmt, kommer den fastande personen att uppleva mer törst och hunger; något som i sig utvecklar ens andlighet, tålamod, medmänsklighet, viljestyrkan och andra dygder.
Dagens forskare talar om periodisk och terapeutisk fasta och uppdagar att fastandet hjälper mot sjukdomar, bl.a. cancer och föryngrar kroppen. Den japanske forskaren Yoshinori Ohsumi fick 2016 Nobelpriset just för att visa hur hungriga celler samlar upp skräp och inkräktare för att sedan bryta ned dem och använda dem som energi och för bildning av nya celler. Antagligen därför sade Profeten Muhammed (s): Fasta, då blir ni friska.
Fastan är därmed inte endast nyttig för det själsliga välbefinnandet utan även för det fysiska. Det gäller dock att den som på kvällen bryter sin fasta att förhindra blodsocker spikar.
(Vi rekommenderar artiklar som rör månaden Ramadan, bl.a. ur hälsoperspektiv; finns på Imamalicenter.se)

Ibland riskerar man inte en fysisk skada, men riskerar att prestera sämre i exempelvis skolan. En av våra högsta rättslärda Ayatollah seied Ali Sistani frågas om det är tillåtet att bryta fastan om det försvårar för tentorna. Han svarar att studier eller tentor inte kan helga uteblivandet av fastan. Men om fastan kan medföra att personen exempelvis lämnar sina studier [eller arbetet] och detta medför att man hamnar i en outhärdlig situation, tillåter Ayatollah Sistanis utlåtande en att bryta sin fasta. Det är viktigt att situationen som man verkligen riskerar att hamna i faktiskt är outhärdlig. I detta fall får personen ha i avsikt att vara fastande men dricka eller äta när det är oundvikligt, men ta om sin fasta när det blir möjligt.
En annan av våra rättslärda Aytollah Makaram Shiriazi anser att när fastan blir över 17 timmar som nu 22 timmar i Sverige, kan man fasta enligt den närmaste staden som har en lagom lång dag. Det finns även delade åsikter bland rättslärda om vad som gäller när exempelvis solen inte går ned. Det är därför viktigt för den troende att undersöka sin rättslärdes utlåtande i rättsfrågor (fiqh).
Profeten sade att vi under denna månad är inbjudna att vara Guds gäster samt att belöningarna för våra goda handlingar mångdubblas, den som läser en vers av Koranen får belöningen som om personen skulle ha läst hela skriften. Vi önskar samtliga muslimer en välsignad Ramadan och ber för deras välgång.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button