0. Profeten Muhammed (fvmh & hf)Ahl-albayt (frid vare med de)ArtiklarBudskapet 01

Profeten Muhammeds (fred vare med honom) karaktär

Den siste och utvalde Profeten Muhammed (fvmh) är väldigt känd för sin enastående karaktär. Utan den hade han aldrig kunnat vinna människornas hjärtan världen över. Vi kommer nu att kortfattat gå igenom Profeten Muhammeds (fvmh) moraliska karaktär och hans historiska meriter.

Den Helige Profeten (fvmh) var känd för sin pålitlighet bland folket i Hijaz innan Bi’that (utnämning för profetskap), på sådant vis att ”Den pålitlige” var Hans Excellens kända tilltalsnamn. Inte bara var Profetens renhet och pålitlighet accepterat hos alla innan Bi’that, snarare placerade många människor sin tillit hos Hans Excellens efter det trots all fientlighet. Det var som sådant att Profeten beordrade Ali (fvmh) att stanna kvar i Mecka under utvandringen till Medina så att han skulle stanna och göra upp alla kvarstående affärer med folket och därefter utvandra till Medina.

Bland araberna på ignoransens tid var det populärt med skrock, vidskepelser och tro på myter. Men inte bara saknas det några spår på att den Helige Profeten besmutsat sig med denna korruption i någon historiebok, snarare uttryckte han även sin avsky för det.

En av den Helige Profetens (fvmh) moraliska egenskaper var att kämpa mot förtryck och tyranni och att hjälpa de förtryckta. Det var som sådant att Hans Excellens 20 år innan Bi’that deltog i en pakt vid namn ”Hilf al-Fudhul” samtidigt som han inte hade fyllt 20 vårar. Enligt pakten svor deltagarna om att ta tillbaka de förtrycktas rättigheter ifrån förtryckare.

Källa: Nubuwwate Aammeh, s. 63; Maktabat al-Shamilah.

Mehdi Jacobsson

Mehdi.Jacobsson@budskapet.nu

Review Overview

User Rating: 2.58 ( 2 votes)

Related Articles

One Comment

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button