ArtiklarDagens Muslim 15

Behovet av giftermål – ur islams synvinkel

I det förra numret skrev vi om vikten av giftermål i islam. Vi sa även att den stora vikten som islam ger till giftermål är p.g.a. spirituella och materiella mål som människan är i behov av, vilka är personliga, sociala och religiösa. I detta nummer kommer vi att behandla de personliga och sociala aspekterna med giftermål.

Människans natur
Människan som varelse har diverse lust, däribland sexuella, vilka bör till vissa grad satureras för att tillåta människan uppnå en fysisk och psykisk stabilitet. Denna fysiska och psykiska stabilitet hjälper människan att utvecklas mot perfektion.

Utveckling av förmågor och färdigheter
För att man skall kunna utveckla diverse individuella förmågor och färdigheter har man behov för en säker och relativ lugn miljö. Generellt, men i synnerhet under tonåren, är det svårt att förverkliga detta, vilket kan lösas genom giftermål. Giftermål förorsakar därmed en miljö som hjälper individens kompetenser och utveckling. 

Orsak till säkerhet och lättnad
I linje med ovan, pubertetens mogning av sexuella lusten, orsakar kraftiga upp- och nedgångsperioder hos individens psyke. Giftermål hjälper denna mogning att ske inom en kontrollerad miljö, vilken i sin tur skapar en lugn och säker miljö för ungdomen.

Bot mot isolering och ensamhet
Enligt forskare och filosofer är människan en civil och social varelse. Av denna anledning behöver hon ett skydd och en vänlig hjälpare. Giftermål har denna fördel som räddar människan från ensamhet och som placerar en sympatisk individ bredvid henne och i hennes famn så att denne anser hennes existens vara som sin egen existens och delar hennes sorg och bekymmer.

Sociala aspekter:
Trots att giftermål ur en aspekt är en personlig angelägenhet har det dock en social dimension och vikt ur en annan aspekt. P.g.a. detta är giftermål en pelare i civilisationen och en pålitlig väg för att ge samhället lättnad och mänskligheten välbefinnande. Det är inte bara paret som uppfattar för- och nackdelarna med giftermål, snarare märker även samhällets invånare av det på ett sätt.

Enligt Islam är giftermål en relation som i hög grad skyddar de två parterna från löshet, otillåtna skadliga relationer och beteendemässiga och sexuella avvikelser, ergo risken att begå synder som inte enbart påverkar individen, men som också kan ha förödande konsekvenser för samhället. Därmed har giftermål nämnts som ett medel för att ”skydda halva religionen” i vissa traditioner, och i vissa traditioner ”två tredjedelar av religionen”.
Sannerligen är giftermål en bot mot många individuella och samhällsmässiga andliga samt moraliska sjukdomar. Och ju tidigare man påbörjar detta heliga projekt, desto större andel av dess fördelar och frukter får man. Med det sagt, så betyder det inte att de som inte vill gifta sig gör fel, men att de kommer gå miste om de massiva fördelarna med giftermål.

I nästa nummer kommer vi att tala om de religiösa nödvändigheterna med giftermål.

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button