ArtiklarDagens Muslim 57Islamiska personligheterTidningsnummer

Sharif Murtada – Bagdads store lärdA

Islamisk personlighet

Ali ibn Husayn ibn Musa (född 966 e. Kr. i Bagdad, avliden 1045 i Bagdad), känd som Sayyid Murtada, Shariff Murtada och ’Alam al-Huda, var en irakisk imamitisk rättslärd, teolog och poet, och en inflytelserik shiamuslim under buyidernas tid (300-400-talet AH). Som sin far och sin bror Sayyid Radi (som sammanställt Nahj al-Balagha) levde han i Bagdad, var ledare för shiamuslimerna och respekterades av de abbasidiska kaliferna och av buyidernas regenter.

Sheikh Mufid såg en gång i en dröm att Heliga Fatima (frid vare med henne) gick till honom med Imam Hassan och Imam Hussein (fvmd), och sa till honom att han skulle lära dem rättsvetenskap (fiqh). Därefter på morgonen kom Sayyid Murtadas moder Fatima med sina två pojkar Sayyid Murtada och Sayyid Radi till honom, och sa samma sak, att han skulle lära dem rättsvetenskap.

Några av hans stora lärare var Sheikh Mufid, Ibn Nubatah, Abu ’Ubaydullah Marzbani, Husayn ibn Ali ibn Babawayh och Ibn Jundi. Några av hans framstående elever var Sheikh Tusi, Salar Daylami, Abu al-Salah Halabi, Abd al-’Aziz Halabi och Abu al-Fath Karajuki.

Han har lämnat många verk efter sig inom rättsvetenskap och dess principer och korantolkning. Några av de böcker som han skrivit är al-Intisar, al-Shafi fi al-imamah, Tanzih al-anbiya, Jumal al-’ilm wa al-’amal och al-Dhari’a ila usul al-shari’a.
Sayyid Murtada betonade intellektets auktoritet i islamisk teologi, och i vetenskapen om att komma fram till gudomliga lagar (ijtihad) så använde han även sig av rationella argument.

Förutom att Sayyid Murtada var känd bland shiitiska lärda, var han även känd bland sunnimuslimska lärda. Bland annat har Ibn Khallikan, Ibn Athir, Suyuti, Khatib Baghdadi och Ibn Kathir talat gott om honom.

Sayyid Murtada är med störst sannolikhet begravd i Kadimiyah-helgedomen i Bagdad, men enligt en annan rapport är han begravd i Imam Husseins (frid vare med honom) helgedom i Karbala.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button