ArtiklarBudskapet 02

Vad säger islam om nyår?

År 2017 har anlänt och många tar ledigt under dessa dagar. Ett par dagar efter starten på januari startar även skolor och universitet. Islam har även föreskrivit fina traditioner för det nya året. Här följer ett par av dem.

 

Hygien och renhet
En av de viktiga traditionerna för det nya året är att vara välvårdad, göra rent och se till hygienen. Iranier brukar städa huset under dessa dagar. Utan tvekan är islam en religion som förespråkar hygien, renhet och välvårdnad.

 

Rannsakning av sig själv
Beräkning av ekonomin är bland de traditioner som brukar observeras bland företagare och affärsmän under början av det nya året. I regel gäller detta i början av året. Vanligt folk som kan ekonomi går igenom ekonomin före och vid tröskeln av den festliga högtiden Eid. Enligt islam är det en rättslig obligation att föra Khums (femtedelen), Zakat (speciell allmosa) och andra rättsliga kostnader åt sidan. En viktig punkt här är att islam lär ut om att vi ska rannsaka våra själar i slutet av året precis som vi går igenom ekonomin. Alltså ska man gå igenom ett år av sitt liv, och innan våra handlingar står inför räkenskap rannsakar vi själva våra handlingar.

 

Att träffas och umgås
Detta är bland de väldigt värdefulla traditionerna inom den islamiska kulturen. Om någon besöker en troende är det som om den besökt Gud vid Hans tron. Om någon stöter på ett problem då den ska träffa en troende kommer Gud att ta föra bort 70 problem ifrån den.

 

Fred och försoning
Fred och försoning är en annan nyårstradition, och detta är en tradition bland iranier. Man för hjärtan fyllda av hat närmare varandra och sluter fred och detta är bland Koranens väldigt värdefulla budskap, då det står i Koranen att vi ska skapa fred mellan troende så att relationerna rättas till (49:10).

 

Att klä sig med nya och rena kläder

Att klä sig med nya och rena kläder och att skaka hand och famna om varandra är en annan islamisk tradition för det nya året som islam anser vara värdefullt.

 

Att resa
Att resa är en annan tradition och en nödvändighet för människan. Utvandring har alltid ägt rum under civilisationens historia. Resande under festliga dagar med målet att knyta släktband, göra aktiviteter eller besöka någon utförs, och detta är väldigt bra.

 

Att besöka bortgångnas gravar
Detta är en av de saker som islam föreskrivit för början av det nya året. Det tillhör de monoteistiska religionernas traditioner att folk ska komma ihåg de döda och bortgångna, och det är inte exklusivt för islam. Att besöka gravar är en väldigt lämplig och nödvändig tradition.

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button