Home » Dagens Muslim 13

Dagens Muslim 13

Dagensmuslim 13 December 2017 i PDF

Jesus Kristus enligt islam

Jesus Kristus(fvmh) födelsedag Födelsedagen för Fredens och Kärlekens profet, Jesus Kristus (frid vare med honom), firas den 24 och 25 december. Han är en profet som Koranen tydligt säger är faderlös och hade en oskuld moder vid namn Maria, som dyrkade och tjänade Gud under hela sitt liv och till slut fick belöningen i denna och nästa värld för födandet ...

Read More »

Rationalismens fackla under medeltidens mörker

Profeten Muhammed föddes under medeltidens mörker, år 570 e.Kr (17:e rabie alawal islamisk månkalender)vilket infaller den 6:e december i år.Han hade ett tydligt budskap före och efter sitt profetiska uppdrag. Han var måttfull, levde aztekiskt, manifesterade en hög moral och visade alltid medlidande för sina medmänniskor. Som profet, med 1000-1300 års försprång innan Europa, strävade han för att väcka hela ...

Read More »

Föddes Jesus Kristus i december?

Trots att födelsedagen för den store profeten Jesus, son till Maria (fvmd), anses inträffa den 25 december är inte det exakta datumet för Jesus Kristus (fvmh) födelsedag speciellt tydligt. Under 200-talet e. Kr. ansåg man att Kristus födelsedag var den 6 januari. Men under 400-talet meddelade den katolska kyrkan att detta datum var den 25 december och att profetens dop ...

Read More »

Lyckans hörna 1- Godhet

1.Vi är något utöver de övriga djuren Varje djur mår bra när det får mat och får leva i en passande miljö. På samma sätt mår vi människor fysiskt bra om vi får mat och får leva i en lämplig miljö. Det finns dock en viktig skillnad mellan oss och de övriga djurarterna. Vi saknar och behöver ha något mer, ...

Read More »

Profeten Muhammed (fvmh & hf)

Profeten Muhammed (frid vare med honom & hans familj) är den siste Profeten. Han tog emot islams Heliga Bok, Koranen! Profeten föddes i staden Mecka. Hans pappa hette Abdullah och hans mamma hette Amina. Profeten var jätteliten när han blev föräldralös. Han flyttade hem till sin farbror Abu Talib, där han tog väl hand om Profeten. Abu Talib var Imam ...

Read More »

Vad ska vi göra med vinterdepression?

Depression under hösten och vintern har att göra med utsöndring av hormonet melatonin från tallkottkörteln i hjärnan. Detta hormon, som kallas för ”hormonet som beror på sömnen”, utsöndras mest i mörker och under nattsömnen. Därmed ökar utsöndringen av detta hormon under hösten och vintern, vars dagar är korta och nätter långa, och skapar tecken på depression hos människor. Dock känner ...

Read More »

Dagens Muslim fyller ett år!

När Imam Ali Islamic Center för ett år sedan bestämde sig för att publicera sin första officiella månatliga tidning på svenska ansåg många av centrets medlemmar att det var svårt att klara av en sådan publikation p.g.a. finansiella problem och brist på mänskliga resurser. I december 2016, i samband med profetens födelsedagshögtid (frid vare med honom & hans familj), publicerades ...

Read More »

Christer Fuglesang – Sveriges enda astronaut

Christer Fuglesang föddes i Nacka kommun i Stockholm år 1957. Han är docent i partikelfysisk och den 15 maj 2006 blev han den förste svensken som blev uttagen till ”ESA-grupp 2” tillsammans med fem stycken andra europeiska astronautkandidater och fick resa ut i rymden ifrån Kennedy Space Center i Florida i USA. Christer Fuglesang gjorde även en andra rymdresa år ...

Read More »

Ur Rosengården 13 – Följande är en del av åkallelse dua från boken Sahifa Sadjadiya*:

Lovprisning av Gud, änglarna och de som bär på Tronen, åkallelse för sig själv och för anhöriga, åkallelse vid svårigheter och lidanden, att söka beskydd hos Gud, bön om förlåtelse, erkännande av synder, bön för önskningar, vid sjukdom, att söka beskydd hos Gud från Satan, nobla moraliska dygder, för god hälsa, för ens far, mor, barn, grannar, vänner och gränsvakter, ...

Read More »

Ur Rosengården 13 B- Nationernas prisade

Han föddes i en korrupt miljö Under medeltiden på en halvö Han växte upp utan mor eller far Men reste sig till de utsattas försvar Mot korruptionens alla former gjorde han motstånd Storheten, som alltid tog från det onda tydligt avstånd Han var unik, kärleksfull, omtänksam och värdig Bland folk blev han känd som trovärd och sannfärdig Kring hans höghet ...

Read More »