ArtiklarBudskapet 01Kvinnan i islam

Ingen respekterar kvinnor utom de storsinta

Profeten Muhammed (frid vare med honom) sa: ”Ingen respekterar kvinnor utom de storsinta, och ingen förolämpar dem utom de föraktliga.”  (Mawaiz al-Adadiyyah, s. 15)

Den muslimska kvinnan verkar alltid vara omdiskuterad oberoende av vistelseort, och är allt för många gånger missförstådd och stämplad av sin omvärld. Detta är dock inte ett fenomen som begränsar sig till islam, utan det är ett interreligiöst och internationellt problem som kvinnor överlag står inför. Icke-muslimska kvinnor såväl som muslimska kvinnor står inför risken att bli missförstådda, stämplade och objektifierade av sin omvärld. Att det ter sig på detta vis har med andra ord inget med specifika religioner att göra, utan är ett i allra högsta grad mänskligt fenomen. Lyssnar vi till Profeten Muhammeds (fvmh) ord samt ser till hur han (fvmh) levde och behandlade kvinnor upptäcker vi helt plötsligt en helt ny värld av hög kvinnostatus, där hon tillåts vara sig själv och slappna av i sin roll utan att bli förminskad eller förvanskad och där hon framförallt genom sina egna personliga styrkor får blomma ut till den hon är menad att vara.

Shiaislams universitets ”huvudsäte” ligger beläget i staden Qom i Iran, i direkt anslutning till helgedomen tillhörande Fatima Masumeh (fvmh), syster till den 8:e Imamen inom Shiaislam Imam al-Ridha (fvmh). Om islam var en religion med enbart männen i fokus skulle knappast dess huvudsäte ligga beläget i närheten av denna enastående kvinnas helgedom. Om islam var en religion enbart till för män skulle knappast ett helt kapitel i den Heliga Koranen tillägnas Jungfru Maria (fvmh), Profeten Jesus (fvmh) mor. De shiamuslimska männens och kvinnornas hjärtan klappar hårt för dessa föredömliga kvinnor och kanske allra hårdast klappar de för Profeten Muhammeds (fvmh) egna dotter, Hennes Höghet Fatima Zahra (fvmh). Med så stark kärlek till dessa kvinnor tenderar bägaren av kärlek, respekt och from behandling av kvinnan att rinna över till kvinnor överhuvudtaget, vare sig man är man eller kvinna.

För att kvinnans aktuella status ska vara hög behöver det finnas kvinnliga föregångare och förebilder vars status varit och är högt (hos både männen och kvinnorna) och som man ser till att gång på gång påminna sig själv och omgivningen om. Ser vi till shiaislam så är det en religion med många bevarade skrifter och berättelser gällande dessa kvinnliga högheter.

Zeinab Eklund
Zeinab.Eklund@budskapet.nu

 

Review Overview

User Rating: 3.83 ( 2 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button