ArtiklarDagens Muslim 12Ledarartiklar

Ett råd till rasister och andra islamhatare

Förr eller senare upptäcker folk som sprider hat mot islam att det är inte islam och muslimer som är hotet utan okunskap och desinformation om islam samt om vad som är bäst för samhället.
Många rasister är ärliga och vill tjäna sitt land och är redo att offra mycket för folket.
Det är därför de väljer att protestera trots en massiv kritik som de möter. Det kan vi tydligt se på SD och NMR:s historia.

Det som extremister från olika bakgrunder bör vara säkra på är att det finns många andra grupper och partier, inte minst andra fanatiska, som också vill ha Sveriges bästa. Frågan är därför inte om NMR och andra gruppers välvilja mot Sverige utan om deras ideologier och metoder är hållbara eller ens goda.
Fokus bör därför ligga på att diskutera grunderna i olika ideologier: vad är egentligen bäst för individen, familjen och samhället? Det som istället händer är att olika partier och grupper arbetar för att klandra varandra, något som försvagar och polariserar samhället.
När vi lägger hatet åt sidan blir det lättare för oss att förstå varandra och acceptera förnuftets restriktioner. Den som genom extremism och nedsvärtning av rivaler, skapar en hätsk miljö har inte lyckats med något gott för sitt land utan endast bidragit till en spänd, farlig och fientlig miljö.
Extremism är en naturlig följd av att folk lever i okunskap och bombarderas med ilska mot sina medmänniskor; då drivs de inte av förnuft och välvilja utan av hat mot sina motståndare. Det i sig skapar slutna och sekteristiska grupper och konsekvensen är att gruppen bara segregerar sina medlemmar vilka då drivs av sina känslor och aggressioner.

Vad är egentligen målet med rasideologins aktivism? Den svenska kulturen? Eller den ariska rasens höghet? Kultur är i ständig förändring våra förfäder känner sig inte hemma hos sina barnbarns kultur. Rationell är den som undersöker vad det är i min kultur som är viktigt och försvara just det.
Att grunda en ideologi på ras är ett av mänsklighetens värsta brott. Raser, vita och svarta, är varken goda eller onda. Den vita eller mörka kroppen är bara en varelse; enbart en utrustning som Gud har gett oss för att vi skall prövas och utvecklas.
Samhället förstörs och faller, men inte på grund av att raser blandas utan på grund av att värderingarna vändas upp och ner; exempelvis när familjen förstörs.
En fråga till alla samhällsgrupper inte minst extremister: Vilket samhälle arbetar ni för? Ett dygdigt? Rasistiskt? Eller nihilistiskt samhälle? Rasism skapar bara grundlösa och irrationella motsättningar. Nihilism förvirrar medborgarna och tömmer dem på principer. Dygd däremot föder dygder och skapar samförstånd mellan motståndare och minimerar motsättningarna i ett samhälle.

Låt oss alla förena oss kring dygder och studera vad som är gott för ett samhälle. Att försöka med våld, terror och detonationer ändra ett samhälle är extremistisk och extremism föder likasinnade motståndare, något som banar för sammandrabbningar på lokal, nationell såsom världsnivå.
Valet är upp till er och var och en står för konsekvenserna av sitt handlande.

Vid pennan
Fahad Fadhel

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button