ArtiklarDagens Muslim 55Kvinnan i islamTidningsnummer

Vad är brudgåva?

Gud lär i Koranen: Och bland Hans tecken är att Han skapade gemåler åt er av er själva, för att ni skall finna ro hos, och Han har låtit en stark kärlek och barmhärtighet uppstå mellan er. I detta ligger tecken för människor som begrundar[ skapelsen].( 30:21)
Paret blir som ett bo för varandra och just därför finner de ro av gemålens närhet. Denna välsignelse implicerar flera fördelar som paret kan och bör ge varandra; och är kärnan och drivkraften bakom parets närhet och bildning av familj.
En annan kortare vers belyser en annan intressant nytta som kompletterar föregående vers: ”De [maken och makan]är en klädnad för er och ni är en klädnad för dem.” (2:187)
Denna heliga relation startas med en vigsel vilken innefattar en hemgift brudgåva som visar damen hennes blivande makes hängivenhet. Gåvan behöver nämnas vid vigseln, men den behöver inte ges just då.

Finns det några kriterier för brudgåvan?
Brudgåvan måste uppfattas som en gåva av paret och i synnerhet av kvinnan. Hon väljer sin önskade gåva och maken som vill visa sin kärlek och hängivenhet accepterar hennes önskan. Eftersom gåvan önskas av kvinnan så är det hon själv som väljer vad det kan vara. Brudgåvan brukar variera beroende på kvinnans önskemål eller kultur och traditioner som paret hör hemma i. Det kan därför vara Koranen eller en rosbukett, guldmynt eller några sockerspett som symboliserar förhoppningen om och sötman av ett lyckat liv.
Gåvan kan också vara en eller flera resor, pilgrimsfärder eller att lära bruden att recitera hela eller delar av Koranen. Brudgåvan, i permanent äktenskap såväl som tidsbestämt äktenskap, kan vara något betydligt högt eller lågt. Såsom det framgår av namnet är hemgiften endast en gåva, det gäller därför att inte bestämma någon tung gåva som överbelastar maken. Antagligen därför lär profeten att: De bästa kvinnorna i min nation är de som har lägst brudgåva. Det händer dock inte sällan att kvinnan i tidsbestämt såväl som permanent äktenskap helt eller delvis skänker maken gåvan, vilket i sin tur visar hennes storhet och kärlek till maken.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button