ArtiklarDagens Muslim 52Islamiska personligheterTidningsnummer

Ayatullah Qazi

Den store gudskännaren

Ayatullah Seyyed Ali Agha Qazi Tabatabai Tabrizi (1869–1948) var en enastående shiamuslimsk rättslärd, filosof och gudskännare (’arif). Han föddes i Tabriz (Iran) och hans far Ayatullah Seyyed Hosein Qazi Tabatabai var en känd lärd som hjälpte folk och Ahl al-Bayts (frid vare med dem) följare. De var ättlingar till den andra shiaimamen Hassan al-Mujtaba (fvmh).
Efter att ha studerat i de islamiska seminarierna i Tabriz flyttade Seyyed Ali till Najaf i Irak för att släcka sin törst för kunskap. Han nådde nivån av ijtihad vid 27 års ålder. Han hade memorerat 40 000 arabiska ord och reciterade poesi som äkta araber.

Några av hans lärare i Tabriz var hans far, Mirza Mousa Tabrizi och Mirza Mohammad Ali Gharachedaghi. I Najaf var några av hans lärare Muhammad Kazim Khurasani (Akhund Khurasani) och Mirza Fathullah Shariat Isfahani.
Allamah Qazi hade väldigt framstående studenter, och några av dem var Ayatullah Sheikh Muhammad Taqi Amoli, allamah Seyyed Mohammad Hosein Tabatabai som skrivit Tafsir al-Mizan, Ayatullah Behjat, martyr Dastgheib Shirazi, Ayatullah Marashi Najafi och Ayatullah al-Khoei.

Allamah Qazi spenderade den mesta tiden av sitt liv på att träna sig själv och sina studenter, men han har också skrivit böcker. Han har tolkat en del av Koranen och skrivit böcker gällande rättsvetenskap (fiqh), men de flesta av hans böcker har tyvärr försvunnit.

Allamah Tabatabai och Ayatullah Behjat har återberättat att han sa: ”Om någon ber sina obligatoriska böner vid den första tiden och inte når höga nivåer så må den förbanna mig.” Till allamah Tabatabai sa han: ”Mitt barn! Vill du ha denna värld, be nattbönen. Vill du ha nästa värld, be nattbönen.”
Ayatullah Qazi gick bort år 1948 i Najaf och begravdes i Wadi al-Salam bredvid sin far.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button