Dagens Muslim 20Nyheter

Politiker berättar om integration i kommande val

I början av juni anordnades Järvaveckan på Spånga idrottsplats, det är ett initiativ av Ahmed Abdirahman, som också är grundaren för den ideella föreningen The Global Village.
Enligt arrangörerna är Järvaveckan en mötesplats för samhällsengagemang där företag och organisationer kan delta för att bidra med expertis och deras perspektiv.
På programmet hölls aktiviteter för stora och små, förutom partiledartal och seminarier anordnades idrottsevenemang och besökarna kunde även njuta av mat och kultur.
Drygt 200 organisationer och företag deltog och alla partiledartalen under veckan tolkades till arabiska, somaliska och engelska. Detta är i linje med att försöka nå ut till en större publik och minska avståndet mellan folk och folkvalda.

Dagens Muslim har intervjuat sex politiker, som var på plats under Järvaveckan, om deras syn på integrationsfrågan.

 

Abdul Wahid (S):
När det gäller integration är det viktigast med arbete. För att folk ska integrera sig i samhället måste de kunna svenska språket och en utbildning som leder till arbete och sedan förstås jobb.

 

Kevin Thomsson (V):
Det handlar mer om att man ser till att om man ska integreras i samhället behöver man en bostad, man behöver en arbetsplats, man behöver lära sig språket. Dessa är viktiga välfärdsfrågor som man måste satsa på annars förblir segregeringen. De flyktingar som kom hit på 80-talet, de är en del av samhället idag. Deras barn går i skolan, de bidrar till samhället. Så man måste satsa, och det får man tillbaka. Man investerar, men man får mycket mer tillbaka. Ta kostnaden nu och så gynnas hela samhället av det.

 

Ella Bohlin (KD):
Jag tycker att det finns många bra exempel, men det finns också exempel som inte fungerar så bra, så vi vill utveckla integrationen. Vi vill att alla som kommer hit naturligtvis ska dels få hjälp och möjlighet att skaffa sig ett eget arbete, det är grunden till människans utveckling. Sen tror jag också att man kan försörja sig själv.
Vi vill också att civila samhället ska vara en stor del i integrationen, att det finns ideella föreningar och organisationer som också hjälper till naturligtvis. Men grunden är arbete. Kristdemokraterna står för familjeåterförening, om t.ex. en familjemedlem har kommit till Sverige ska man ha rätt att återförenas i Sverige. Jag tror att integrationsfrågan kommer vara jätteviktig i valet, det har också undersökningar visat, att väljarna rankar integration- och migrationsfrågor väldigt högt.

 

Karina Vilenius (L):
Vi behöver jobba mera med integration. För oss liberaler handlar det väldigt mycket om att ha en utgångspunkt i de unga människorna, och tänka på att skolan ska vara så bra och förskolan ska vara så bra, så att man får en bra start i livet. Det tycker jag som liberal, och det tycker vi som liberaler är ett viktigt steg i livet för att bli integrerad i samhället.
För att integrera sig behövs att få utbildningen, alltså att få både språket och kunskapen, att man kan värdera sin utbildning från ett annat land t.ex.
Då tänker jag väldigt mycket på att sänka trösklarna till arbetsmarknaden och att göra det enklare att få sitt första jobb också, för det tror jag är grunden till integration.

 

Aphram Melki (C):
Som politisk ansvarig för integrationsfrågan i Järfälla så kan jag konstatera att det som har gjorts för integrationen har aldrig gjorts tidigare. Vi sätter in stora resurser för att få in nyanlända i arbete och praktik och det har börjat ge resultat. Vi har även introducerat en app. på olika språk för att underlätta informationsinhämtning för bl.a. regler och lagar samt vid sökandet av arbetet. Vi har även initierat ett samarbete med civilsamhället och religiösa samfund där Imam Ali center är en aktiv samarbetspartner i det interreligiösa rådet i Järfälla.Vi i Centerpartiet i Järfälla prioriterar tre frågor i höstens val trygghet, miljö och integration. Om vi är med och styr i Järfälla så kommer vi att intensifiera arbetet mot arbetslösheten för utrikesfödda samt fortsätta arbetet med näringslivet, civilsamhället och religiösa samfund för bättre integration. Vi vill även fokusera på våra utsatta områden, Söderhöjden, Sångvägen och lilla Ulvsättra för att minska otryggheten och gängkriminalitet och bryta bostadssegregationen.

 

Berthold Gustavsson (M):
Det går alldeles för dåligt med integration, det är alldeles för få som blir integrerade i Sverige.
Det är alldeles för få som går från bidrag till arbete. Det måste förändras och förbättras. Moderaterna har ett antal förslag på det området. Vi vill att det ska vara inträdesjobb för fler, det ska vara lättare att få sitt första arbete, därför ska det vara lättare att anställa. För att det ska vara det kanske man inte ska få den här högsta lönen på sitt första arbete. Utan huvudsaken är att man får ett jobb på ett arbete. Sedan kan man gå vidare och förkovra sig och få bättre jobb efter hand.

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button