Budskapet 01Ledarartiklar

Redaktionen (December 2016)

Det är nu många år som Imam Ali (frid vare med honom) Islamic Center med dess aktiviteter funnits och även vidhållit en respektabel ställning bland shiamuslimer och följare av Ahl al-Bayt (fvmd). Centret betonar vikten av att följa islams läror, att integreras i det svenska samhället samt att följa svensk lag. Detta har alltid framhållits regelbundet av centrets tjänstemän.

Under de senaste åren har det invandrat ett stort antal muslimer till Sverige. Det kombinerat med statens senaste betoning på den viktiga roll islamiska föreningar och civilsamhället spelar i att främja och snabba på dessa människors integration i det svenska samhället har bland annat gjort att centret valt att vidta åtgärder för att bl. a. månatligen publicera en skrift, där centret på ett tydligt och kortfattat sätt kan nå ut med information till sina medlemmar samt övriga intresserade.

För att lyckas med detta har centret bjudit in unga syskon som är insatta både i religionen och i det svenska samhället. Redaktionen består för närvarande av fem personer och första kvartalets publikation består av åtta sidor plus en sida riktad till barn och aktiviteter för dem.

Redaktionen kommer fokusera på att:

  • Kortfattat introducera och presentera den fredliga religionen islam
  • Betona vikten av den muslimska kvinnans roll i samhällslivet
  • Förklara vikten av samhällsintegration samt bidra till utvecklingen av Sverige genom att lyfta upp exempel på att vara en god svensk muslim
  • Etablera kontinuerlig relation med barnen
  • Ge information kring Imam Ali (fvmh) Islamic Centers program och aktiviteter samt övriga islamiska föreningar i Sverige

På baksidan av det blad som är tillägnat barnen har vi förberett ett formulär som ni kan fylla i med era synpunkter och därefter skicka till oss i det redan portobetalda medföljande kuvertet.

Slutligen hoppas vi att denna publikation kommer bidra till goda relationer mellan centret och dess medlemmar samt övriga intresserade.

Redaktionen tar mer än gärna emot era synpunkter.

info@budskapet.nu

Tel: 08 580 123 14

 

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button