ArtikelserieArtiklarDagens Muslim 14Hälsohörna

Hälsohörna 1 – Måttligt intag av rött kött är livsviktigt!

Järn och blodceller
Järn är en central beståndsdel i röda blodceller. Järnbrist är den mest förekommande typen av blodbrist, specifikt mikrocytär anemi. Röda blodcellers främsta uppgift är att transportera syre (O2), som vi kontinuerligt andas in, från lungorna till alla kroppsvävnader, för att bidra till oxidativ fosforylering. Oxidativ fosforylering är en metabolisk process som äger rum i alla våra kroppsceller och är den främsta metoden som de flesta eukaryoter, däribland människor, förlitar sig på för att producera energi (främst adenosintrifosfat) för att hålla sig vid liv. Bland andra viktiga funktioner för blodceller är deras transportering av koldioxid (CO2) tillbaka till lungorna så att de kan andas ut.

Järns främsta naturliga källa
Animaliska produkter som innehåller röda blodceller bidrar till den största andelen av järnintag, i jämförelse med andra livsmedelstyper, däribland vegetariska, vilka bidrar till minimala mängder järn. Rött kött är därmed människans bästa naturliga källa för järn. Realistiskt sett kan man inte inta tillräckligt med järn genom naturliga medel om man inte äter rött kött. Notera att järntillskott i form av järntabletter är en onaturlig, men nödvändig, behandlingsmetod för ersättning av järn hos de med järnbrist. Denna behandling har dock sina biverkningar. Den främsta av dessa biverkningar är obstipation. Man kan dessutom bli järnförgiftad vid intag av för mycket järntillskott, men man kan inte inta för mycket järn från kosten!

Järnabsorption från kosten
För att förbättra järnabsorptionen från rött kött, kan man samtidigt dricka syrahaltiga drycker, såsom kolsyrade drycker. Exempel på en bra kolsyrad dryck är Dogh (kolsyrad yoghurtdryck). Utöver ovan, vet man att C-Vitamin också förbättrar järnabsorptionen från kosten.
Däremot bör man undvika kombination av rött kött med drycker eller mat som innehåller oxalsyra (såsom spenat), polyfenol (såsom vin, te eller kaffe), soja eller avidin (ägg), då dessa motverkar absorptionen av järn från kosten. Likaså, vid mån av möjlighet, bör man undvika att inta medicin som minskar magens syranivå (dvs. ökar pH), såsom läkemedlet protonpumpshämmare.

Måttligt intag av rött kött
Det finns ingen meningsskiljaktighet bland experter om vikten av rött kött som naturlig källa för järn. Med det sagt råder det heller inget tvivel hos experter om att för mycket rött kött är skadligt för människokroppen. Bland biverkningar av överkonsumtion av rött kött är för höga kolesterolnivåer, vilket ökar risken för hjärtkärlsjukdomar.
Måttlighet är nyckeln. Gud säger i den Heliga Koranen [7:31]:
”Söner av Adam! … ät och drick [det som är gott och hälsosamt], men visa måtta [i allt]; Gud är inte vän med de som går till överdrift.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Review Overview

User Rating: 4.8 ( 1 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button