ArtikelserieArtiklarDagens Muslim 21Lyckans hörna

Lyckans hörna 9 – Ta vara på ditt liv och organisera din dag

Ditt liv är ovärderligt och heligt. Varje dag och stund som passerar kommer man aldrig att kunna återvinna. Är vi då ansvariga för hur vi använder tiden?

Det är tydligt att vi har fått en viss tidsperiod för ett uppdrag vi har fått av Gud, det vill säga att utvecklas så mycket vi kan som människor. Tiden är därmed en av våra viktigaste skatter och ett heligt medel som vi måste ta väl hand om.
Den icke-religiösa använder tiden på ett effektivt sätt för att vinna olika positioner och materiella fördelar, något som leder till att man känner tillfällig lycka. Den religiösa däremot är ute efter att vinna något ojämförbart, nämligen Guds närhet.
För att ha störst chans att vinna måste man organisera sitt liv. Ju tidigare man påbörjar planeringen av sin dag desto mer kan man vinna. Bland de viktigaste råden som islam lärt ut är att vakna tidigt på morgnarna och lika så att sova tidigt på nätterna.
Som troende har man Guds välbehag som sitt mål och man försöker välja sina studier, vänner etc. på ett sätt som inte hindrar ens färd mot Gud. När du tar vara på din tid kan du bli framgångsrik i din utbildning och blir därmed en nyttig samhällsmedlem. Det gäller därför att vakna och väcka sina vänner, inte minst de religiösa, att inte slösa bort sina dagar och år, som i sin tur kommer att medföra ångest i framtiden.
Det är lämpligt att här avsluta med att den unge människan som tar vara på sin tid och medvetet kämpar under sin färd mot Gud är som en lysande pärla bland jordens befolkning. Profeten (Gvmh) sade: ”Gud visar tillfreds upp den unge mannen, som dyrkar Honom, för änglarna och säger till dem:
”Titta på Min tjänare, han lämnade sina lustar för Min skull!””

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button