ArtiklarDagens Muslim 58Tidningsnummer

VAD ÄR TAWḤỊD?

(Del 2)

I detta avsnitt kommer vi att försöka besvara två frågor, nämligen, frågan; ’När började religionen Islam eller begreppet tawḥịd?’ och ’Kan Allah kännas av? Kan vi känna Allah?’

Låt oss besvara den första frågan
’När började religionen Islam eller begreppet tawḥịd?’.

Vi säger att det ofta antas av både muslimer och icke-muslimer att Islam började med profeten Muhammads inträde i världshistorien och Koranens början. Det finns en viss sanning i detta, naturligtvis, men Koranen målar upp en annan bild också, en som har haft en djup inverkan på hur människor har uppfattat sin religion. Från detta perspektiv började Islam med världens skapelse. I sin bredaste betydelse ger ordet islām (underkastelse, överlämnande) titeln på varelsernas universella och ständigt närvarande situation inför Skaparen.

”Till Honom överlämnas allt i himlarna och på jorden” (Koranen 3:83).

Detta hjälper till att förklara varför religionens första och grundläggande dogm är tawḥịd, vilket inte har något att göra med profeten Muhammads historiska inträde och Koranens början.

När det gäller frågan;
’Kan Allah kännas av? Kan vi känna Allah?’ säger vi att även om den ende Guden i sig själv inte kan kännas, Hans väsen (dhāt) kan inte kännas av för någon, men Hans manifestationer (ṣifāt) kan inte undvikas, så pass att man kan säga att ur en viss synvinkel kan ingenting annat än den Ende vara känd. Så vi kan känna Allah genom Hans namn, egenskaper, manifestationer och tecken. Allah är känd genom takthịr (mångfald) såväl som tawḥịd. Den Ende, som är den högsta principen, manifesterar sig genom mångfald, men detta är en ordnad och hierarkiskt mångfald. Allah är både ”ojämförlig” gentemot all ting och samtidigt ”liknar” Han dem. Detta är en dualitet som Koranen kallar Allahs ”två händer”. De ”två händerna” kallas också för namnen Jalāl (majestät) och namnen Jamāl (skönhet). Närhelst vi hänvisar till Allah som avlägsen, allvarlig och ojämförlig, är Han uppfattad i sken av majestätets namn; närhelst vi hänvisar till Allah som nära, barmhärtig och liknande, är han uppfattad i sken av skönhetens namn.

User Rating: 4.66 ( 4 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button